chiangrailovephoto
 
chiangrailovephoto

Registration Agreement

ข้อตกลงร่วมกันก่อนสมัครเป็นสมาชิก chiangrailovephoto สังคมออนไลน์ของคนรักการถ่ายภาพ

1. ทางบอร์ดขอไม่ให้มีการโพสต์กระทู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ การเมือง หรือสถานะการณ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคม

2. การโพสต์ข้อความ กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่หยาบคาย

3. ห้ามโพสต์ข้อความใส่ร้าย รูปภาพตัดต่อ ที่ทำให้บุคคลคนนั้นเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย

4. การเขียนบทความหากมีเนื้อหาหรือแหล่งที่มาจากที่อื่นกรุณาให้เครดิตกับเจ้าของบทความด้วย

5. การวาง link ของ url โปรดวางเฉพาะ url ที่ไปยังเว็บไซต์หน้าหลักเท่านั้น ห้ามวาง url ที่ link ไปยังไฟล์โดยตรงเป็นอันขาด (สตช. บอกว่ามันผิด กม.ครับ)

6. ห้ามไม่ให้มีการโพสต์ที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ดูถูก สถาบัน กลุ่มบุคคล ตัวบุคคล เพื่อหวังให้เกิดการอับอาย เสียชื่อเสียง เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเพื่อเป็นการระบายความแค้นส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น

7. ห้ามนำไฟล์ที่เป็นไวรัสมาแจกให้คนอื่นเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งคนอื่น

8. ห้ามตั้งกระทู้ผิดหมวด ควรตั้งกระทู้ให้ถูกประเภทของห้องนั้น ๆ หากข้อความที่จะโพสต์ไม่มีหมวด ให้เลือกหมวดที่ใกล้เคียงที่สุด

9. ห้ามปั๊มกระทู้โดยไร้สาเหตุ ด้วยข้อความที่ไม่มีเนื้อหาสาระอันใด หรือโพสต์ข้อความมั่ว ๆ หรือโพสต์แต่สัญลักษณ์ Emoticon

10. หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คำตัดสินของ webmaster จาก www.chiangrailovephoto.com ได้ตัดสินลงไปถือว่าเป็นอันสิ้นสุด